Doktrina o Trojíci

Sebezranění křesťanství

Toto důležité nové dílo je podrobným biblickým zkoumáním vztahu Ježíše k Jedinému Bohu Izraele. Autoři zpochybňují myšlenku, že biblický monoteismus je všeobecně představován trinitářským pojetím Boha a dokazují, že v rámci kánonu Písma se Ježíš vydává za Mesiáše, Syna Božího, ale ne za Boha samého. Pozdější kristologický vývoj, počínaje druhým stoletím, pod vlivem pohanského gnosticismu, nesprávně vyložil biblickou doktrínu o Bohu a Kristu tím, že změnil termíny biblického podání Otce a Syna. Tento osudný omyl položil základy přepracovanému, nebiblickému učení proti kterému je třeba se postavit. Tato kniha předkládá vyčerpávající kristologii založenou na hebrejské bibli a na Novém zákoně. Autoři předkládají ostře kritizovanou výzvu k chápání Boha a Ježíše v souvislosti s původním křesťanským apoštolským unitářským monoteismem.

Tato kniha není Christadelphiánců, ale představuje náš názor na Trojici.

Český text knihy si můžete předem shlédnout na webové stránce

O knihu si požádejte na jedné laskavě nám zde zašlete e-mail