Zdrojová stránka pro Bratry v Kristu

  

Tato kázání jsou psána členy církve Bratří v Kristu a jsou určena jako součást bohoslužby lámání chleba

10/03/2013 TAJEMSTVÍ UČEDNICTVÍ

24/03/2013 PODOBENSTVÍ O ZTRÁTĚ

13/04/2013 CHLÉB Z NEBE

28/04/2013 STARÉ ZLATÉ ČASY!

12/05/2013 VÍRA, KTERÁ ROSTE

19/05/2013 "VY VŠICHNI JSTE DĚTI SVĚTLA"

23/06/2013 CHANIN SMUTEK

14/07/2013 CESTA DO ÉN-DÓRU 

28/07/2013 "NESTYDÍM SE ZA KRISTOVO EVANGELIUM“

08/09/2013 NEZADRŽITELNÝ APOŠTOL

22/09/2013 ZTRACENÁ OVCE & ZTRACENÁ MINCE

13/10/2013 NÁŠ PROHLUBUJÍCÍ SE VZTAH S PÁNEM

27/10/2013 MLADÍ LIDÉ A BOŽÍ SLOVO

10/11/2013 POSLEDNÍ VÝZVA K NÁRODU

24/11/2013 HLEDÁNÍ PÁNA, NAŠEHO BOHA

08/12/2013 NAŠE VĚČNÁ NADĚJE

22/12/2013 OBRAŤTE SE KE MNĚ

12/01/2014 CENA ZA POKLÁDÁNÍ OTÁZEK

26/01/2014 HOSPODIN, NADĚJE IZRAELE

09/02/2014 JEHO JMÉNO PŘETRVÁ NAVĚKY

23/02/2014 NĚKTEŘÍ SETNÍCI V PÍSMU

09/03/2014 JAK PŘISTUPOVAT K BOHU

23/03/2014 PŘIPRAVENÝ PŘIJMOUT ZPĚTZTRACENÉ

13/04/2014 "VŠAK TO BUDOUCNOST UKÁŽE"

27/04/2014 OBRAZY VŠEMOHOUCÍHO

11/05/2014 DŮVĚRA V BOHA

18/05/2014 POSVĚCENÍ

08/06/2014 JAK SE BŮH CHOVÁ KE SVÝM DĚTEM

22/06/2014 V KOHO VĚŘÍME

13/07/2014 PODOBENSTVÍ O HOŘČIČNÉM ZRNU

26/07/2014 ZÁVAZKY UČEDNICTVÍ

10/08/2014  CO JE TI PO MNE, JEZISI, SYNU BOHA NEJVYSSIHO?"

24/08/2014  ČLOVĚK JAKO MY

14/09/2014  SKROMNOST A POKORA

28/09/2014 CHRÁMY

12/10/2014 ŽIVOT Z BOŽÍ PERSPEKTIVY

26/10/2014 BŮH MÁ VŠE POD KONTROLOU

09/11/2014 NIKDY NENÍ PŘÍLIŠ POZDĚ

23/11/2014 ZBOŽNOST SE SPOKOJENOSTÍ

14/12/2104  JÁ BUDU JÁSOTEM OSLAVOVAT HOSPODINA

28/12/2014 „SKLADY KRUPOBITÍ“

11/01/2015 VEDENÍ SLEPÝCH

25/01/2105 PROCESS JEŽÍŠEM

08/02/2015 VYDRŽET DO KONCE

22/02/2015 BOŽÍ MAJESTÁT

08/03/2015 POCHYBY A ZKLAMÁNÍ

22/03/2015 MŮJ OTEC PRACUJE BEZ PŘESTÁNÍ, PROTO I JÁ PRACUJI

12/04/2015 MOJE HODINA JEŠTĚ NEPŘIŠLA

26/04/2015 DŮM BOŽÍ

10/05/2015 CESTA

24/05/2015 NADHERNE CASY

14/06/2015 DIMENZE PRAVDY

28/06/2015 IZAJÁŠ 53

12/07/2015 TEN, KDO PREMAHA SVET

26/07/2015 CENA ZA HRICH

09/08/2015 KDE SE STALA CHYBA?

23/08/2015 PAVLŮV LIST KORINTSKÝM

13/09/2015 POVOLÁNÍ A VOLBA

27/09/2015  VÍRA, LÁSKA A NADĚJE

11/10/2015 MLUVENÍ A SLYŠENÍ

25/10/2015 TABULE PÁNĚ

08/11/2015 CO OBNÁŠÍ JMÉNO

22/11/2015 ODPUŠTĚNÍ SKRZE BOŽÍ MILOST

13/12/2015 PETRŮV RŮST

27/12/2015 BERÁNEK NA HOŘE SIJÓNU 

10/01/2016 JAZYK A SLOVA

24/01/2016 GETSEMANSKÁ ZAHRADA

14/02/2016 HORSKÉ VRCHOLKY A ÚDOLÍ

13/03/2016 JEŽÍŠOVO A NAŠE POKUŠENÍ NA POUŠTI

27/03/2016 OČEKÁVÁNÍ KRÁLOVSTVÍ

10/04/2016 SETKÁNÍ S PÁNEM JEŽÍŠEM

24/04/2016 NAŠE VZKŘÍŠENI

08/05/2016 VŠICHNI KDO VĚŘÍ V SYNA BOŽÍHO

22/05/2016 DOBYTI AJE

12/06/2016 OKUSTE A UZŘÍTE, ŽE HOSPODIN JE DOBRÝ

26/06/2016 JAK BŮH ZACHRÁNIL SVŮJ LID

10/07/2016 JAYZK NEUMÍ ZKROTIT NIKDO Z LIDÍ

24/07/2016 UŽÍVEJME SVÝCH SCHOPNOSTÍ VE SLUŽBĚ BOHU

14/08/2016 ČTEME ABZCHOM NALEZLI POSELSTVÍ

28/08/2016 NAŠE PŘÍKLADY

11/09/2016 UCHOVÁVEJTE SE V LÁSCE BOŽÍ

25/09/2016 POKORA

09/10/2016 BŮH POKOJE

23/10/2016 JÁ NA TOMTO ČLOVĚKU ŽÁDNOU VINU NESHLEDÁVÁM