V co věříme


readingsmall.jpgBratři v Kristu se snaží žít jako následníci Ježíše, věříce pevně biblickým pravdám, Boží lásce, kterou každému z nás prokázal životem, smrtí i vzkříšením Ježíše, jakož i v brzký návrat Ježíše na zemi.

V záležitostech víry usilujeme o návrat ke kořenům biblického učení - tak, jak bylo chápáno a praktikováno apoštoly v prvním století. To není samozřejmě jednoduché, protože se v průběhu století objevilo v křesťanské církvi mnoho nových doktrín a praktik, které vážně narušily původní evangelijní zvěst i charakter víry, žité a prožívané konkrétními lidmi.

Je však nepochybně možné vystopovat celou řadu opěrných článků víry, zastávaných pečlivými a zbožnými čtenáři Bible - takovými byla například některá raná protestantská společenství. V návaznosti na ně se později  zformovalo společenství Kristadelfiánů (Bratrů v Kristu) a pokusilo se seskupit tyto věroučné základy do VYZNÁNÍ VÍRY, publikovaného zhruba před 100 lety.

Stáhnout Vyznání víry

Přestože jsou všechny tyto články víry akceptovány všemi členy, existuje množství variant konkrétních přístupů k nim v jednotlivých společenstvích po celém světě. Není vytvořeno žádné pevné organizační centrum a každé lokální společenství si spravuje své záležitosti samo.

Naše bohoslužba se skládá z prostého sdílení chleba a vína mezi pokřtěnými členy k uctění Ježíšovy památky.

Nejlepší způsob, jak se dozvědět více, spočívá v přímém kontaktu a seznámení s námi!