top of page

Doktrina o Trojíci

Sebezranění křesťanství

 

Toto důležité nové dílo je podrobným biblickým zkoumáním vztahu Ježíše k Jedinému Bohu Izraele. Autoři zpochybňují myšlenku, že biblický monoteismus je všeobecně představován trinitářským pojetím Boha a dokazují, že v rámci kánonu Písma se Ježíš vydává za Mesiáše, Syna Božího, ale ne za Boha samého. Pozdější kristologický vývoj, počínaje druhým stoletím, pod vlivem pohanského gnosticismu, nesprávně vyložil biblickou doktrínu o Bohu a Kristu tím, že změnil termíny biblického podání Otce a Syna. Tento osudný omyl položil základy přepracovanému, nebiblickému učení proti kterému je třeba se postavit. Tato kniha předkládá vyčerpávající kristologii založenou na hebrejské bibli a na Novém zákoně. Autoři předkládají ostře kritizovanou výzvu k chápání Boha a Ježíše v souvislosti s původním křesťanským apoštolským unitářským monoteismem.

Tato kniha nepochází od Bratří v Kristu, ale představuje náš pohled na Trojici.

Zobrazit knihu (PDF)

trinity.jpg
bottom of page