Kázání

 

Tato kázání jsou psána členy církve Bratří v Kristu a jsou určena jako součást bohoslužby lámání chleba.